EquipmentLoop

EquipmentLoop Projekt

EquipmentLoop används idag i fler än 400 bygg- och anläggningsprojekt - små som stora, i hela landet. Våra kunder är privata och offentliga Byggherrar, Entreprenörer och Underentreprenörer som vill förenkla arbetet i vardagen och förbättra kontrollen över maskinparken på projekten och i bolagen – oavsett vilken/vilka leverantör de använder eller/om de äger maskinerna själva. Effekten är sänkta kostnader, lägre Co2 utsläpp samt en bättre och säkrare arbetsmiljö. EquipmentLoop kan användas med alla leverantörer samt för egenägd maskinpark. Läs nedan projekt som har använt eller använder sig av EquipmentLoop idag.

Bolag som bygger med oss