Projekt

EquipmentLoop används idag i - bygg- och anläggningsprojekt - små som stora, i hela landet. Våra kunder är privata och offentliga Byggherrar, Entreprenörer och Underentreprenörer som vill förenkla arbetet i vardagen och förbättra kontrollen över maskinparken på projekten och i bolagen – oavsett vilken/vilka leverantör de använder eller/om de äger maskinerna själva. Effekten är sänkta kostnader, lägre Co2 utsläpp samt en bättre och säkrare arbetsmiljö. EquipmentLoop kan användas med alla leverantörer samt för egenägd maskinpark. Läs nedan projekt som har använt eller använder sig av EquipmentLoop idag.

Det enda vi ångrar är att vi inte började använda EquipmentLoop tidigare

Carl, logistikansvarig, Skanska

Skanska - Få koll på verktyg och maskiner

Carl Widegren, blockchef för logistik, beskriver hur Skanska har lyckats undvika det svarta hålet med maskiner och verktyg genom bättre koll och förkortade hyrestider.

Veidekke - Frigör tid i produktionen och spar pengar

Ola Juhlin Dannfelt, arbetsledare hos Veidekke, beskriver hur EquipmentLoop har lyckats sänka deras kostnader ordentligt genom att snabbare bli av med onödig materiel och bra statistik på kostnader och prognoser.

Einar Mattsson - Effektivitet i maskinutnyttjande

Magnus Björk, ansvarig för logistikcenter hos Einar Mattson, berättar om utmaningar och lösningar för ett effektivt nyttjande av maskiner och verktyg i vardagen ute på bygget och deras interna depå, Logistikcenter.

Bolag som bygger med oss